Ochrana údajů

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI MRS.SPORTY GMBH O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů a soukromí návštěvníků webových stránek www.mrssporty.de představuje pro společnost Mrs. Sporty GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlín záležitost prvořadého významu. Z tohoto důvodu se ze všech sil a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zasazujeme o to, aby bylo zachováno Vaše soukromí a nedocházelo k porušování Vašeho práva na ochranu údajů, a to tím, že důsledně uplatňujeme všechna zákonná ustanovení Spolkového zákona o ochraně dat (zkr. BDSG, Německo), Zákona o telemédiích (zkr. TMG, Německo), stejně jako ustanovení dalších relevantních právních předpisů upravujících ochranu dat. Doplňující informace se zřetelem na konkrétní účel použití se nacházejí na různých místech na těchto webových stránkách. Samozřejmě můžete kdykoli zcela či zčásti svůj souhlas udělený za účelem nakládání s Vašimi daty vůči společnosti Mrs. Sporty s účinností do budoucna odvolat, k čemuž stačí, když nám zašlete e-mail odpovídajícího obsahu na adresu datenschutz@mrssporty.de. My poté dotčená data, jež se Vás týkají, smažeme, pokud se s Vámi nedohodneme na jiném postupu.

Shromažďování, ukládání a používání osobních údajů, k němuž dochází prostřednictvím webových stránek www.mrssporty.de, probíhá výlučně v rámci výše uvedených právních předpisů a za dodržování zásady shromažďování pouze nezbytných dat a jejich použití jen k určenému účelu.

Přenos a záznam dat pro interní systémové a statistické účely

Váš internetový prohlížeč během přistupování na webové stránky www.mrssporty.de odesílá z důvodů technické povahy automaticky data na náš webový server. Jedná se přitom zejména o datum a čas jednotlivých přístupů, URL odkazujících webových stránek, vyvolané soubory, objem odeslaných dat, druh webového prohlížeče a jeho verzi, operační systém a rovněž Vaši IP adresu. Tato data jsou ukládána odděleně od ostatních údajů, které případně zadáte v rámci využívání naší webové nabídky, a jsou používána pouze interně k sestavování přístupových statistik. Spojení těchto dat s konkrétní osobou z naší strany není možné.

Data shromažďovaná na základě jejich zadání návštěvníky stránek

Přístup k obsahu webových stránek www.mrssporty.de je zásadně možný bez nutnosti předchozího přihlášení. Na různých místech těchto stránek však máte možnost nás osobně kontaktovat a za tímto účelem musíte zadat své osobní údaje. My poté tato data používáme výlučně k tomu, abychom Vám mohli poskytnout úplné informace o našich nabídkách (např. prostřednictvím kontaktního formuláře) nebo k tomu, abychom byli schopni své nabídky lépe přizpůsobit Vašim osobním potřebám (např. prostřednictvím našich anket).

Společnost Mrs.Sporty GmbH použije Vaše osobní údaje pro účely reklamy, průzkumu trhu a k přizpůsobení své internetové nabídky podle potřeb jejích uživatelů jen za předpokladu, že k takovému použití nejprve získá Váš souhlas. Konkrétní, podle Vašich individuálních potřeb přizpůsobené informace a/nebo nabídky, stejně jako novinky týkající se našich služeb a akcí, Vám budou zasílány rovněž jen v případě, že s tím nejprve vyslovíte souhlas. Takovýto souhlas s použitím Vašich osobních údajů můžete samozřejmě kdykoli s účinností do budoucna odvolat. K tomu postačuje odeslání písemného sdělení odpovídajícího obsahu na adresu Mrs.Sporty GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlín nebo na e-mailovou adresu datenschutz@mrssporty.de.

Děti/mladiství

Je nutno, aby zákonní zástupci dětí a mladistvých vzali na vědomí, že používání osobních údajů dobrovolně zadaných dětmi/mladistvými, rovněž podléhá úpravě směrnic společnosti Mrs.Sporty pro nakládání s daty. Společnost Mrs.Sporty podporuje rodiče v tom, aby svým dětem důkladně vysvětlili, jak bezpečně a uvědoměle, se zřetelem k možným rizikům, nakládat se svými osobními údaji při používání internetu.

Předávání osobních údajů třetím osobám

K předání Vašich osobních údajů třetím osobám může dojít pouze tehdy, když to společnosti Mrs.Sporty GmbH ukládá zákon nebo tehdy, když je to nezbytné v případě nedovoleného jednání či pro jeho objasnění. K takovému postupu je však zapotřebí konkrétních indicií nasvědčujících tomu, že došlo k protiprávnímu nebo jinému nedovolenému jednání. Na základě nařízení příslušných orgánů jsme v individuálních případech povinni tato data (námi shromážděná data) těmto orgánům sdělit, je-li to nezbytné pro účely trestního řízení, k odvrácení hrozící škody, ke splnění zákonem stanovených povinností úřadů na ochranu ústavního zřízení nebo vojenské kontrarozvědky nebo k uplatnění výkonu práv k duševnímu vlastnictví.

Soubory cookie

Na těchto webových stránkách používáme soubory cookie, které nám pomáhají utvářet naše stránky tak, aby byly atraktivní a inovativní, a kromě toho rovněž umožňují využívání určitých funkcí na těchto webových stránkách. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači návštěvníka webových stránek. Pro tento účel jsou používány takzvané "cookies relace", které se po skončení příslušné relace zavřením webového prohlížeče z pevného disku opět vymažou. Partnerské firmy provozovatele těchto webových stránek nejsou oprávněny prostřednictvím těchto webových stránek a za použití souborů cookie shromažďovat, zpracovávat ani používat jakékoli osobní údaje.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics využívá tzv. souborů "cookie", textových souborů, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují provádět analýzu Vašeho používání webových stránek. Prostřednictvím souborů cookie vygenerované informace o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou odesílány na server společnosti Google Inc. v USA, na kterém jsou ukládány. Společnost Google tyto informace využívá k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o webových aktivitách pro provozovatele webových stránek a k tomu, aby mohl poskytovat další služby spojené s používáním webových stránek a internetu.

Společnost Google tyto informace rovněž případně předá třetím osobám, bude-li jí takovou povinnost ukládat zákon nebo tehdy, jestliže třetí osoby tato data zpracovávají na základě pověření pro společnost Google. Společnost Google nebude v žádném případě Vaše data (např. IP adresu) uvádět do souvislosti s jinými daty shromážděnými společností Google.

Používání souborů cookie resp. jejich ukládání můžete zabránit prostřednictvím odpovídajícího nastavení svého webového prohlížeče. Tyto webové stránky však poté nemusí být možno řádně používat. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas se zpracováváním o Vás shromážděných dat společností Google, a to výše popsaným způsobem a za rovněž výše specifikovaným účelem.

Tyto webové stránky používají Google Remarketing, službu cílení webové reklamy poskytovanou společností Google Inc. ("Google").

Společnost Google a třetí poskytovatelé zobrazují reklamní sdělení na webových stránkách v internetu, přičemž používají soubory cookie ke zobrazování reklamních sdělení na základě předchozích návštěv uživatele na našich webových stránkách. Společnost Google nebude Vaši IP adresu bez Vašeho zvlášť uděleného souhlasu uvádět do souvislosti s jinými daty shromážděnými společností Google.

Používání souborů cookie společností Google můžete deaktivovat prostřednictvím odpovídajícího nastavení svého webového prohlížeče, a to tím způsobem, že si zobrazíte webovou stránku www.google.com/ads/preferences a zde kliknete na „Odhlásit se“. Alternativně můžete deaktivovat používání souborů cookie třetími poskytovateli, a to tím způsobem, že si zobrazíte deaktivační webovou stránku iniciativy pro internetovou reklamu na adrese www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Další informace k pravidlům uplatňovaným společností Google najdete na webové adrese www.google.com/intl/de/privacy. Používáním webových stránek www.mrssporty.de vyjadřujete svůj souhlas se zpracováváním o Vás shromážděných dat společností Google, a to zde popsaným způsobem a za výše specifikovaným účelem.

Upozorňujeme na skutečnost, že společnost Google má svá vlastní pravidla upravující ochranu dat, které jsou na pravidlech společnosti Mrs.Sporty GmbH nezávislé. Za tato pravidla a postupy společnosti Google nepřebíráme žádnou zodpovědnost ani za ně nijak neručíme. Dříve, než začnete používat naše webové stránky, seznamte se proto, prosím, se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.

Zásuvné moduly sociálních sítí, zejména zásuvný modul společnosti Facebook

Tyto webové stránky používají zásuvné moduly sociální sítě facebook.com. Tento zásuvný modul provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Po vyvolání webové stránky s tímto zásuvným modulem se vytvoří spojení se servery společnosti Facebook, při čemž se na základě informace odeslané Vašemu webovému prohlížeči na této webové stránce zobrazí zásuvný modul. Tímto způsobem zjistí servery společnosti Facebook údaje o tom, které internetové stránky jste aktuálně navštívili. Jste-li při tom přihlášen/a ke svému účtu na Facebooku, přiřadí Facebook tuto informaci k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. V případě použití funkcí zásuvného modulu (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí") jsou k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku přiřazeny i tyto informace, čemuž můžete zabránit pouze tím, že se ze svého účtu odhlásíte dříve, než začnete používat tento zásuvný modul. Bližší informace ke shromažďování a používání dat společností Facebook a ohledně Vašich s tímto souvisejících práv a možností ochrany Vašeho soukromí naleznete v Zásadách používání dat na webových stránkách společnosti Facebook.

Používání tlačítek AddThis (tlačítek pro přidávání záložek)

Tyto webové stránky obsahují tlačítka pro přidávání záložek služby AddThis, které Vám umožňují vkládat záložky (tzv. bookmarks) a tím společné používání obsahu webových stránek na sociálních sítích. Při používání služby AddThis se využívají soubory cookie. Tímto způsobem vygenerovaná data (jako např. čas použití nebo jazyk webového prohlížeče) se přenášejí na servery společnosti AddThis LLC v USA, která je následně zpracovává. Další informace k rozsahu, způsobu a účelu zpracovávání dat a rovněž k pravidlům ochrany dat společností Add This LLC naleznete na webové adrese www.addthis.com/privacy. Z naší strany k žádnému zpracovávání dotčených dat nedochází. Použitím tlačítka pro přidávání záložek vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním dat společností Add This LLC, a to v rozsahu uvedeném na webové stránce www.addthis.com.

Právo na informace

Podle Spolkového zákona na ochranu dat máte právo na bezplatné poskytnutí informací o datech, která jsou o Vás uložena, stejně jako právo na případnou opravu správnosti těchto dat a na jejich zablokování či vymazání. Proti tomuto používání můžete podle § 15 odst. 3 německého zákona o telemédiích (TMG) podat námitku, a to odesláním písemného sdělení odpovídajícího obsahu na adresu Mrs.Sporty GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlín nebo na e-mailovou adresu datenschutz@mrssporty.de se sdělením dotčené IP adresy a přesné doby přístupu k naší internetové nabídce. Odpovídající záznamy budou poté v rozsahu, v jakém to jen bude možné, odstraněny z logovacích souborů.

Na přání Vám tyto informace můžeme sdělit rovněž elektronickou cestou.

Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Společnost Mrs.Sporty GmbH si vyhrazuje právo změny tohoto prohlášení o ochraně údajů. Aktuální znění prohlášení o ochraně údajů je trvale k dispozici k nahlédnutí na webové adrese www.mrssporty.de/datenschutz.

Stav: červenec 2013 

Zavřít menu